Открытый урок 04.05.2021

04.05 у другім классе прайшоў урок беларускай мовы па тэме “Словы - назвы прымет прадметаў”
Мэтай гэтага урока было сфарміраваць у вучняў уменне знаходзіць у тэксце словы назвы прымет прадметаў.
Вучні знаходзілі і ставілі пытанні да слоў , якія абазначаюць прыметы прадметаў. Вучыліся знаходзіць да прадмета прымету
00140015
00160017
00180019
0020